Miejsce

 

Centrum Kongresowo- Dydaktycznego 
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 ul. Przybyszewskiego 37a 
60-356 Poznań