Prelegenci konferencji

prof. Anna Latos-Bieleńska
Kierownik Katedry I Zakładu Genetyki Medycznej UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Pani Profesor jest cenionym dydaktykiem i wybitnym naukowcem, wspiera ideę Magis in Medicinae już od pierwszej edycji. Współpracuje z wieloma ośrodkami zagranicznymi, jest autorką licznych publikacji i rozdziałów w podręcznikach, członkiem Komitetów PAN, członkiem Zarządu w towarzystwach naukowych, członkiem komitetów redakcyjnych czasopism. Jako ekspert i wykładowca jest zapraszana na spotkania naukowe krajowe i zagraniczne. Była i jest partnerem w 5 projektach UE i kierownikiem i wykonawcą wielu projektów krajowych. Za swoje Opus magnum uważa Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych (PRWWR) (www.rejestrwad.pl). Rejestr ten, na którego utworzenie uzyskała w 1997 roku grant i który jest jej autorskim pomysłem, obejmuje cały kraj, obecnie zgłaszanie do niego jest obowiązkowe. PRWWR jest największym rejestrem EUROCAT.

Pani Profesor poza licznymi sukcesami naukowymi i dydaktycznymi jest przede wszystkim dobrym, empatycznym i wrażliwym człowiekiem.

Podczas tegorocznej edycji Magis in Medicinae Pani Profesor będzie uczestniczyła w otwarciu konferencji oraz podzieli się z nami swoimi refleksjami z wieloletniej pracy z pacjentami.

 

prof. Cezary Szczylik
Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii w Szpitalu Europejskie Centrum Zdrowia Otwock, Szpitalu im. Fryderyka Chopina, wieloletni Kierownik  Kliniki Onkologii CSK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Profesor jest Prezydentem Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, wspierającej działalność wielu polskich onkologów i biologów molekularnych, a także współtwórcą Studium Medycyny Molekularnej - międzynarodowej instytucji zajmującej się kształceniem młodych lekarzy i biologów. Największym osiągnięciem Profesora był w tym okresie współudział w wykonaniu pierwszych w Polsce udanych przeszczepów szpiku: allogenicznego - w roku 1983 i autologicznego - w 1984 r. W 1990 roku jego nazwisko pojawiło się w Science, gdzie wraz z innymi wybitnymi lekarzami wykazał możliwość hamowania rozrostu białaczki, gdy wyłączy się część genów, odpowiedzialnych za postęp choroby. W dorobku Profesora znajduje się ponad 150 prac naukowych. Obecne badania naukowe Profesora Szczylika skoncentrowane są na miejscowym leczeniu guzów pierwotnych i przerzutowych wątroby, chemioimmunoterapii nowotworu nerki, a także przeszczepianiu hematopoetycznych macierzystych. Wykładu Profesora Szczylika będziemy mieli okazję wysłuchać podczas otwarcia konferencji Magis in Medicinae III.

 

prof. Lidia Gil
Pani Profesor jest transplantologiem klinicznym, hematologiem, internistą. Pracuje w Katedrze i Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, pełni również funkcję Prodziekana ds. Nauki i Stopni Naukowych Wydziału Lekarskiego II. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, a także przynależy do European Society for Blood and Marrow Transplantation, American Society of Hematology oraz innych towarzystw naukowych. Pani Profesor wielokrotnie była nagradzana nagrodami Rektora UMP oraz Ministra Zdrowia. Natomiast dla nas, studentów jest przede wszystkim bardzo cierpliwym dydaktykiem, twórczym naukowcem, pełną pasji i empatii dla pacjentów lekarką, wzorem do naśladowania w kontakcie z pacjentem oraz kompleksowym postępowaniu diagnostyczno - terapeutycznym.

Wykład Pani Profesor: Zakażenia u chorych po transplantacji komórek krwiotwórczych będzie częścią sesji hematoonkologicznej Magis in Medicinae III.

 

prof.UMP, dr hab.n.med Dariusz Iżycki
Pan Profesor specjalizuje się w immunologii klinicznej oraz onkologii klinicznej, na co dzień pracuje w Oddziale Chemioterapii Kliniki Onkologii UMP, zaś pracę naukowo-dydaktyczną wiąże z Zakładem Immunologii Nowotworów Katedry Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Profesor jest autorem licznych publikacji, badania naukowe Profesora dotyczą m.in. immunologii, a także psychoonkologii. Podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych współpracował z zespołem prof. Marii Siemionow, który dokonał pierwszego w USA przeszczepu obejmującego 80% twarzy. Ceniony przez studentów jako wspaniały dydaktyk oraz pełen empatii lekarz.

Pan Profesor wygłosi dla nas wykład dotyczący immunoterapii w leczeniu nowotworów.

 

dr Paweł Zieliński jest starszym asystentem w Klinice Torakochirurgii UMP. Jego zainteresowania to leczenie operacyjne i diagnostyka raka płuca, przerzutów nowotworów do płuc, guzów śródpiersia, rak przełyku oraz przeszczep płuca.

 

dr Iwona Zaporowska-Stachowiak karierę rozpoczynała na Oddziale Nadciśnienia Tętniczego i Zaburzeń Metabolicznych SKPP,  a obecnie jest lekarzem internistą pracującym na na Oddziale Medycyny Paliatywnej SKPP, a także wykładowcą w Katedrze i Zakładzie Farmakologii UMP. W 2017 roku otrzymała tytuł Wykładowcy Roku Wydziału Lekarskiego I. Pani doktor poprowadzi wykład pod tytułem: “Medycyna paliatywna dlaczego wybrałam tą specjalizację?”


dr Marek Binder
Pracuje jako adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest współtwórcą grupy badawczej C-LAB, skupiającej pracowników i doktorantów zainteresowanych naukowym badaniem świadomości. W swoich projektach wykorzystuje metody obrazowania mózgu EEG i fMRI. Dodatkowo zajmuje się tłumaczeniem anglojęzycznej literatury naukowej, a także - we współpracy z czasopismem psychologicznym "Charaktery" - popularyzacją wiedzy z zakresu nauk o układzie nerwowym.

Podczas trzeciej edycji Magis in Medicinae Doktor Binder odpowie na pytanie - Czym jest świadomość?

 

dr Agnieszka Janiak
dr Agnieszka Janiak; kulturoznawca - tanatolog i filolog - komunikolog, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej; kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej, pracownika Akademickiej Sieci Wsparcia Psychologiczno - Pedagogicznego, koordynator projektów Dolnośląskiego Centrum Innowacji Edukacyjnych.
Od 2012 realizuje w USA i Polsce projekt badawczy dotyczący komunikacji w sytuacjach trudnych oraz tanatoedukacji.  Zainteresowania naukowe są wynikiem doświadczeń życiowych i praktyki społecznej: wielokrotna pacjentka, prowadziła grupę wsparcia oraz stowarzyszenie dla osieroconych rodziców, obecnie prowadzi szkolenia z komunikacji z pacjentem dla Izb Pielęgniarskich oraz lekarzy wrocławskich szpitali.

 

Dr hab. Sławomir Marszałek D.O.
Absolwent AWF Poznań, Sutherland College of Osteopathic Medicine (Belgia) oraz pierwszy dyplomowany osteopata wykształcony w Polsce. Fizjoterapeuta w Katedrze i Klinice Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w Wielkopolskim Centrum Onkologii oraz Kierownik Zakładu Fizjoterapii w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
Specjalizuje się w leczeniu wszelkiego rodzaju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń związanych z leczeniem onkologicznym u chorych na nowotwory głowy i szyi. Prowadzi badania naukowe dotyczące terapii dysfunkcji, przeciążeń i urazów układu mięśniowo-powięziowego wykorzystując m.in. manualne techniki osteopatyczne, mięśniowo-powięziowe oraz nerwowo-mięśniowe. Autor ponad 90 prac, doniesień i referatów opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Jego prace dotyczące manualnej terapii tkanek miękkich zostały wyróżniane m.in. podczas najważniejszych światowych kongresów dotyczących struktury, czynności i zaburzeń tkanki łącznej.
Jest zaangażowany w pracę krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych i zawodowych: Fascia Research Society (członek założyciel), Towarzystwo Osteopatów Polskich (prezes), Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi (członek zarządu), Stowarzyszenie Osób po Operacjach Onkologicznych Głowy i Szyi (prezes), Polskie Towarzystwo Audiologiczne i Foniatryczne, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii oraz Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej (członek).
Kiedyś – czołowy średniodystansowiec w kraju, aktualnie amatorsko biega maratony oraz ultramaratony górskie. Ukończył m.in. Ultra Trial du Mont Blanc, Lavaradeo Ultra Trial, cykl World Marathon Majors oraz triatlon Ironman.
W tym roku pan Docent wygłosi wykład pt. "Rola fizjoterapii w onkologii - jej znaczenie profilaktyczne oraz terapeutyczne”.

 

dr hab. Marcin Mardas jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, specjalistą w dziedzinie ginekologii i położnictwa, w trakcie specjalizacji szczegółowej z ginekologii onkologicznej. Od początku związany zawodowo z Oddziałem Ginekologii Onkologicznej Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych (2017), stopień naukowy doktora nauk medycznych (2011). Jest członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych (European Society of Gynaecological Oncology (ESGO), European Network of Young Gynae Oncologists (ENYGO), Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych), a także uczestnikiem sympozjów i konferencji naukowych z zakresu ginekologii onkologicznej i żywienia człowieka.
Podczas konferencji Docent wygłosi wykład dotyczący roli żywienia w chorobie nowotworowej.

 

Wykład “Jak rozmawiać z pacjentem o seksualnośći” poprowadzą Dr Katarzyna Grunt-Mejer i Dr Weronika Chańska:

Dr Katarzyna Grunt-Mejer – psycholog i psychoseksuolog, adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia na Wydziale Zamiejscowym SWPS w Poznaniu, kierownik studiów podyplomowych Seksuologia Praktyczna (SWPS Poznań). Promuje nieredukcyjne podejście uwzględniające psychologiczne, społeczne i medyczne wymiary seksualnego i relacyjnego funkcjonowania człowieka

Dr Weronika Chańska – etyk, filozof, adiunkt w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum; specjalizuje się w dziedzinie bioetyki; prowadzi liczne seminaria i zajęcia dla przedstawicieli zawodów medycznych.

 

dr Magdalena Witt jest lekarzem pulmonologiem. W latach 2010-2016 pełniła obowiązki kierownika Zakładu Ratownictwa i Medycyny Katastrof na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Jej zawodowe pasje skupiają się głównie wokół tematyki komunikacji w relacji pacjent-lekarz oraz współpracy profesjonalistów, której nadrzędnym celem jest zawsze dobro chorego - medycyna skoncentrowana na pacjencie. Zainteresowania Pani Doktor realizuje przede wszystkim jako wykładowca PRIME (Partnership in International Medical Education) – brytyjskiej organizacji, która stawia sobie za cel poprawę standardów opieki medycznej na całym świecie w duchu całościowej opieki nad pacjentem. Od 6 lat Pani Doktor zaangażowana jest w nauczanie komunikacji studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Idea „magis” przyświeca Pani Doktor we wszystkich działaniach, w związku z czym już po raz kolejny zdecydowała się wziąć udział w naszej konferencji.
Pani Doktor przedstawi nam tajniki pracy w zespole podczas wykładu Medycyna to gra zespołowa.

 

o. dr hab Jerzy Brusiło jest Franciszkaninem i adiunktem w Katedrze Teologii Pastoralnej Szczegółowej i w Międzywydziałowym Instytucie Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, gdzie wykłada teologię pastoralną i etykę. Jest autorem książek „Życie bez bólu” oraz „Lekarz wobec kresu życia ludzkiego”. W kręgu jego zainteresowań są: badania kliniczne, etyka medycyny alternatywnej, a także problemy etyczne kresu życia ludzkiego.

 

dr hab.n.med., dr n. praw. Jakub Pawlikowski 
Absolwent studiów medycznych na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie, studiów filozoficznych oraz studiów doktoranckich w zakresie prawa.
Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Odbył szkolenie specjalizacyjne w zakresie zdrowia publicznego uzyskując tytuł specjalisty.
Był stypendystą Programu Marie Curie Wspólnoty Europejskiej na Uniwersytecie Deusto w Bilbao w Hiszpanii oraz programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców. Był kierownikiem w jednym grancie naukowych i wykonawcą w kilku grantach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. W roku 2012 otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Lekarskiego za publikacje na łamach Wiadomości Lekarskich. Był członkiem Grupy Ekspertów Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego ds. opracowania zaleceń dla lekarzy pediatrów odnośnie zaniechania i wycofania się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci i opieki paliatywno-hospicyjnej, Zespołu Ekspertów do Spraw Molekularnych Badań Genetycznych i Biobankowania przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Zespołu Ekspertów do Spraw Zasad Prowadzenia Badań Naukowych w Biomedycynie przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. Od roku 2013 jest członkiem Rady Przejrzystości przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych.
Dorobek naukowy obejmuje ponad 40 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych zagranicznych i polskich, dwie monografie naukowe, rozdziały w monografiach polskojęzycznych i anglojęzycznych oraz tłumaczenia z języka hiszpańskiego i angielskiego. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Bioetycznego. Współorganizator kilku konferencji, w tym w ramach współpracy z Katedra Prawa Wyznaniowego KUL Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne (Lublin, 2013). Jest współautorem badań nagrodzonych podczas European Conference on Religion, Spirituality and Health odbywającej się w dn. 22-24 maja 2014 roku na Malcie. W okresie grudzień 2016 - marzec 2017 przebywał jako Visiting Associate Professor w Harvard T.H. Chan School of Public Health na Uniwersytecie Harvarda. Powołany przez MNiSW na członka Zespołu doradczego ds. ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk biologicznych i medycznych.

 

prof. Maria Litwiniuk jest Ordynatorem oddziału Chemioterapii z Izbą Przyjęć w Wielkopolskim Centrum Onkologii oraz Konsultantem Wojewódzkim Onkologii Klinicznej. W tym roku Pani Profesor wygłosi wykład zamknięcia.