Uczestnicy sesji naukowej

Sesja onkologiczna - godzina 8:00

1. Korelacja pomiędzy stężeniami markerów: suPAR, cyfra 21.1 i Gal 3 w surowicy pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym płuca
Joanna Gadzinowska, Joanna Łozińska

2. Chroń się przed nowotworem - Twoje wybory mają znaczenie
Patrycja Zuziak, Radosław Romanowski, Maria Gaj, Alicja Golec

3. Czy poziom PSA i jego zmiana w czasie mogą przewidywać lokalizację wznowy raka gruczołu krokowego w oparciu o PET-CT z 18 F-choliną?
Natalia Siminiak, Karolina Wojciechowska, Izabela Miechowicz, Witold Cholewiński

4. Stan odżywienia pacjenta z rakiem trzustki, a przebieg leczenia systemowego - analiza wyników pochodzących z jednego ośrodka.
Katarzyna Groblińska, Sebastian Spust, Bartosz Kopeć

5. Zastosowanie PET/MR w definiowaniu objętości guza nowotworowego podczas planowania radioterapii u chorych na miejscowo zaawansowanego płaskonabłonkowego raka gardła środkowego i jamy ustnej
Konrad Zuzda, Patryk Gugnacki, Natalia Samołyk-Kogaczewska

Sesja komunikacyjna - godzina 8:50

1. Czy zręczny operator to chirurg idealny? Czynniki determinujące zadowolenie z opieki lekarskiej na oddziałach zabiegowych.
Dominika Szymik, Izabela Cendal, Alicja Fryc, Marianna Krassowska, Anna Naumowicz

2. Gdy leczenie staje się nieskuteczne – terapia daremna w świadomości studentów kierunku lekarskiego
Szymon Pełczyński

3. Badanie ustosunkowania osób wczesnej i średniej dorosłości do osób w podeszłym wieku w Polsce
Paulina Kasperska, Oleksy Eliza, Ziółkowska Anna, Stemplowski Wojciech, Klimkiewicz-Wszelaki Karolina

4. Czy i dlaczego kobiety zmieniają ginekologa prowadzącego drugą i kolejne ciąże?
Magdalena Kozyra, Justyna Kaczerska,Natalia Śmiech, Magdalena Jańczyk, Ilona Samek

5. Paliatywne leczenie raka pęcherzyka żółciowego
Natalia Śmiech, Magdalena Kozyra, Justyna Kaczerska, Natalia Śmiech, Krystian Cholewa, Karol Wiśniewski

6. Nowoczesne metody uśmierzania bólu u pacjentów leczonych paliatywnie
Justyna Kaczerska, Natalia Śmiech, Karolina Bartusik, Magdalena Staniec, Magdalena Kozyra, Joanna Milanowska

7. Kolonoskopia jako istotne badanie diagnostyczne wśród młodszego i starszego pokolenia.
Patrycja Paluszkiewicz, Adrian Martuszewski

8. Komunikacja lekarz-pacjent w terminalnej fazie choroby. Ocena wpływu wykształcenia i doświadczenia medycznego na preferencje przekazywania informacji.
Adrian Martuszewski, Patrycja Paluszkiewicz