Uczestnicy sesji naukowej

Kolejność prezentacji prac podczas Sesji Naukowej Magis in Medicinae III.

L.p.

Sesja

 Autor

Tytuł pracy

Uczelnia

1
K
Jakub Szczepankiewicz i współautorzy
Przekazywanie złych wieści: poziom edukacji i doświadczenie studentów medycyny i lekarzy stażystów.
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2
O
Anna Płotka i współautorzy
Odległe następstwa leczenia nowotworu wieku dziecięcego w aspekcie psychospołecznym.
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
3
K
Paulina Kostrzewska
Często a rzadko – jak pacjenci postrzegają określenia prawdopodobieństwa wystąpienia skutków ubocznych terapii medycznych.
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
4
O
Monika Adamska i współautorzy
Analiza mutacji genu TET2 występujących u pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi.
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
5
K
Patrycja Zuziak i współautorzy
Godna śmierć? – stanowisko moralne studentów kierunku lekarskiego w sprawie eutanazji oraz ich poziom wiedzy na temat prawnych aspektów tego zabiegu.
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
6
O
Joanna Kręczyńska, Zuzanna Peła
Sztuka prawdę Ci powie, czyli o chorobach nowotworowych w malarstwie Pietera Breugela Starszego oraz innych artystów na przestrzeni wieków.
WAM w Łodzi
7
K
Adrian Martuszewski i współautorzy
Jak wiele wiesz o swojej chorobie nowotworowej?
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
8
O
Dorota Gumiela i współautorzy
Ocena wpływu chemioterapii w oparciu o paklitaksel i karboplatynę na parametry morfotyczne krwi leczonych kobiet.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
9
K
Zuzanna Peła, Joanna Kręczyńska
Lekarz na płótnie, czyli obraz lekarza w malarstwie holenderskim XVII wieku.
WAM w Łodzi

Do pobrania