WARSZTATY

 

„Samoświadomość a relacja pełna zaangażowania.”
8.30 - 10.00

Prowadząca: Joanna Zapała

Jedna z maksym delfickich umieszczona na frontonie świątyni głosiła: „Poznaj samego siebie”.

Kiedy pracuje się z drugim człowiekiem, a w szczególności cierpiącym, znajomość siebie, swoich zasobów i ograniczeń wydaje się być kluczowa dla tworzenia dobrej relacji terapeutycznej.

Świadomość wspiera również zdrowie terapeuty oraz daję nadzieję na długą satysfakcjonującą pracę w zawodzie. Samoświadomość to również dobry kontakt z sobą a dzięki niemu dobry kontakt z drugim człowiekiem.

 Podczas warsztatu przyjrzymy się różnym przekonaniom, które związane są z sytuacją pomagania i wykonywanym zawodem.

 Będziemy szukać odpowiedzi na pytania: Jak mój nastrój wpływa na moje zachowanie? Jak moje zachowanie wpływa na innych ludzi? Skąd biorą się emocje? Jak nimi zarządzać?

 Będziemy korzystać z technik terapii poznawczo - behawioralnej, koncentrując uwagę na przekonaniach, schematach, postawach oraz technikach redukcji stresu i skutecznej komunikacji.

Biogram prowadzącej:
Joanna Zapała 
Jest specjalistą psychologiem klinicznym (podspecjalizacja - choroby somatyczne), psychoterapeutą, certyfikowanym psychoonkologiem i superwizorem psychoonkologii (cert. nr 2 Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego).

Jako członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego brała udział w pracach nad wprowadzeniem certyfikatu psychoonkologa w Polsce. W latach 2005 – 2013 pełniła stanowisko kierownika merytorycznego i programowego Ogólnopolskiej Sieci Akademii Walki z Rakiem. Ukończyła zaawansowane szkolenia z terapii ericksonowskiej między innymi w The Milton H. Erickson Foundation w Phoenix Arizona USA a także całościowe szkolenie w Polskim Instytucie Ericksonowskim gdzie teraz wykłada.

Absolwentka wielu szkoleń w nurcie poznawczo – behawioralnym w ujęciu klasycznym oraz trzeciej fali CBT jak Mindfulness, Terapia Schematu, Terapia traumy EMDR, w kraju i zagranicą. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS, także wraz z dr Ewą Gruszczyńską sprawuje kierownictwo merytoryczne nad studiami podyplomowymi „Psychosomatyka i somatopsychologia".

Jest dyrektorem Centrum Psychoterapii Integralnej oraz prezesem Stowarzyszenia PSYCHE SOMA POLIS w Poznaniu. Laureatka konkursu „Jaskółki nadziei", w kategorii Lider Organizacji Pacjentów Onkologicznych 2015, organizowanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych w kwietniu 2016 roku.

                                                                                                                      

 

"Specyfika komunikacji z pacjentem chorym somatycznie oraz jego rodziną"
8.30 - 10.00

Prowadzące:  Katarzyna Sanna i Marta Zagozda

Przekazywanie diagnozy, ustalanie terapii, informowanie o zaleceń lekarskich to tylko niektóre z zadań przed którymi staje zespół zajmujący się pacjentem. Zadania te wymagają odpowiednich umiejętności komunikacyjnych zarówno odnośnie pacjenta jak i jego rodziny, która nierzadko pełni kluczową rolę w zakresie porozumiewania się z chorym, mogąc ten proces usprawnić lub utrudnić.

Na warsztatach poświęconych wybranym aspektom komunikacji lekarz-pacjent-rodzina uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jakie są podstawowe techniki skutecznej komunikacji w odniesieniu do różnego typu pacjenta oraz w jaki sposób angażować rodzinę, by zwiększyć szanse powodzenia terapeutycznego.

Biogramy prowadzących: 
Katarzyna Sanna 
Psycholog, psychoterapeutka, psychoonkolog, wykładowca Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.  Szkoli się w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej. Ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz studium z Psychoonkologii Klinicznej na Uniwersytecie im. A Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania koncentrują się wokół psychologii medycznej, psychosomatyki oraz psychoonkologii. Prowadzi badania dotyczące zdrowia psychicznego członków rodzin chorujących z powodu nowotworu. Bierze aktywny udział w konferencjach i szkoleniach, jest autorką publikacji naukowych.

W ramach praktycznej działalności pracuje jako psycholog oraz psychoterapeuta w poradni zdrowia psychicznego w Poznaniu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Marta Zagozda  
Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu orazstudium z Psychoonkologii Klinicznej na Uniwersytecie im A. Mickiewicza w Poznaniu. Przygotowuje pracę doktorskiej pod kierunkiem prof. UM dr hab. Marii Litwiniuk. Tematem rozprawy jest „Zmaganie się z chorobą nowotworową a wcześniejsze doświadczenia życiowe związane z chorowaniem”. Doświadczenie zawodowe zdobywa w ramach pracy na stanowisku psychologa w Wielkopolskim Centrum Onkologii, gdzie udziela pomocy psychologicznej pacjentom w trakcie leczenia onkologicznego, głównie chemioterapią oraz ich rodzinom i bliskim. W ramach współpracy z NZOZ Neuro-Kard uczestniczy jako psycholog w przesiewowych badaniach pamięci oraz badaniach klinicznych. Współpracuje także z Poznańskim Towarzystwem Amazonek.

Bierze aktywny udział w licznych konferencjach i szkoleniach psychologicznych, głównie z zakresu psychologii klinicznej, psychoonkologii, neuropsychologii  i interwencji kryzysowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

                                                              

 

„Diagnoza i co dalej – czyli jak skutecznie przekazywać informacje z procesu diagnostycznego Pacjentom.”
9:15 – 10:30

Prowadząca: Beata Kuźma

Proces diagnozowania jest elementem kluczowym dla skutecznego i efektywnego zaplanowania leczenia Pacjenta. Jednak pomiędzy diagnozą a leczeniem pojawia się sytuacja komunikowania jej podmiotowi diagnozy – Pacjentowi. Jest to sytuacja interpersonalna, kluczowa dla pozyskania współpracy Pacjenta w procesie leczenia. Pacjent, w którym wzbudzona zostanie motywacja do współpracy z lekarzem będzie Pacjentem lepiej leczącym się.

Przekazywanie diagnozy nie zawsze jest łatwe ze względu na to co i komu należy zakomunikować. Podczas warsztatów przedstawione zostaną ważne czynniki psychologiczne po stronie Pacjenta, które warto uwzględnić podczas przekazywania diagnozy oraz wskazane będą zasady dobrej praktyki informowania.

Podczas warsztatów wskazane zostanie jak można wykorzystywać wiedzę dotycząca psychologicznego funkcjonowania człowieka w celu skuteczniejszego przekazywaniu informacji z diagnozy Pacjentom leczonym somatycznie.

W trakcie warsztatów będzie również miejsce, aby ćwiczyć kompetencje w zakresie informowania Pacjentów zgodnie z dobrymi praktykami udzielania informacji zwrotnych.   

Biogram prowadzącej:
Beata Kuźma 
Psycholog, psychoterapeuta. Z wykształcenia psycholog, specjalność kliniczna.
Zainteresowania badawcze dotyczą uwarunkowań społecznego oraz poznawczego funkcjonowania ludzi. W ostatnim czasie współprowadziła badania dotyczące kłamstwa w życiu codziennym oraz potrzeby poszukiwania sensu.  

Zawodowo również psychoterapeutka w Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej Relacja. zajmująca się psychoterapią osób dorosłych, w szczególności tych z zaburzeniami osobowości. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz superwizor szkoleniowy.

Zawodowo pasjonuje ją  pracowanie z ludźmi o niepowtarzalnych - bo indywidualnych - historiach i sposobach spostrzegania świata. 

Na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu prowadzi zajęcia z diagnozy psychologicznej, pracy z klientem oraz zdrowia psychicznego.

                                                                

 

„Żywienie w chorobach onkologicznych”

Prowadzące: Agnieszka Ueberhan oraz Małgorzata Wietrzycka

Jak myślisz, czy dieta chorego onkologicznie powinna różnić się od diety osoby zdrowej? Czy wiesz czym jest żywienie medyczne i czy jest koniecznie wprowadzenie go do diety pacjenta? Czy chciał(a)byś dowiedzieć się, jak prawidłowo stosować specjalistyczne preparaty żywieniowe?

Zapraszamy na warsztat organizowany we współpracy z firmą Nutricia Medyczna.

Udział w warsztacie gwarantuje poznanie odpowiedzi na powyższe pytania oraz oraz znacznie większą dawkę wiedzy. W pierwszej części spotkania Agnieszka Ueberhan, Specjalista Medyczny Linii Onkologia, opowie o tym, jak powinno wyglądać żywienie chorego z nowotworem - chorego na nowotwór oraz jak używać - stosować doustnych preparatów odżywczych (nie mylić z suplementami diety!). Poruszy też temat żywienia w opiece paliatywnej, nawiązując do niezwykle ważnego aspektu opieki holistycznej nad pacjentem.

Druga część warsztatu, którą poprowadzi Małgorzata Wietrzycka, Specjalista Medyczny linii Intensywna Terapia i Chirurgia, pozwoli na zapoznanie się ze sprzętem i dietami do żywienia dojelitowego. Towarzyszyć nam będzie Stefan – niedożywiony fantom, który pozwoli założyć sobie zgłębnik i nie będzie krzyczał, że się wstydzi ;)

                                                                

 

„Stany nagłe w onkologii”
8:30-10:00
liczba uczestników: 15 osób

Prowadząca: Olga Milbrandt

Brzmi jak oksymoron, ale czy na pewno? U każdego pacjenta możesz mieć do czynienia ze stanem, w którym bardzo szybko będziesz musiał podjąć działania decydujące o jego dalszych losach. Uwzględniając specyfikę chorób i leczenia onkologicznego, przećwiczymy rozmaite scenariusze na interaktywnym manekinie w Centrum Symulacji Medycznej UMP.

Nasze działania wspomoże i pokieruje Pani doktor Olga Milbrandt, młoda i ambitna specjalistka onkologii. Jest również dyplomowanym lekarzem medycyny estetycznej. Ukończyła wydział lekarski Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

 

 

 

 

                                                                

 

„Rozumieć i być rozumianym - jak porozumiewać się z osobą z głęboką wieloraką niepełnosprawnością”
8:30-10:00
liczba uczestników: 16 osób

Prowadząca: Monika Jerzyk

Z pacjentem z głęboką wieloraką niepełnosprawnością spotka się z pewnością każdy z nas, niezależnie od wybranej specjalizacji czy ścieżki zawodowej. Jak się z nim porozumieć, jak nawiązać kontakt? Czy z osobą niemówiącą można porozmawiać? Jak odbierać sygnały płynące z ciała i jak na nie reagować? Jak sprawić, żeby mimo wielu niezrozumiałych zabiegów medycznych i obcości szpitala czy gabinetu lekarskiego osoba z niepełnosprawnością czuła się przy nas bezpiecznie? Na te pytania spróbują znaleźć odpowiedź uczestnicy warsztatu „Rozumieć i być rozumianym – jak porozumiewać się z osobą z głęboką wieloraką niepełnosprawnością”. Podczas warsztatu każdy będzie miał możliwość poczuć się przez chwilę jak osoba niemówiąca z uszkodzeniami zmysłów i zastanowić, jakie zachowania otoczenia zwiększają, a jakie zmniejszają jej poczucie komfortu. Prowadząca podzieli się swoimi bogatymi doświadczeniami w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, aby przekonać uczestników, że nawiązanie kontaktu jest zawsze możliwe i zmienia wiele dla obu stron interakcji.

Biogram  prowadzącej:
Monika Jerzyk
pedagog specjalny, muzykoterapeutka, trenerka Video Treningu Komunikacji, terapeutka AAC, pasjonatka Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach i konceptu bazalnego, z doświadczeniem setek godzin szkoleń, warsztatów, seminariów, superwizji i konferencji krajowych oraz zagranicznych, zarówno jako uczestniczka jak i prelegentka. Na co dzień zajmuje się budowaniem Indywidualnych Systemów Komunikacyjnych dla osób z wieloraką niepełnosprawnością. Pracuje w Stowarzyszeniu na Tak i prowadzi Centrum Rozwoju Porozumiewania GADATEK Członkini Stowarzyszenia Mówić bez Słów oraz Polskiego Stowarzyszenia Trapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.